Klasseinndeling

NB: Klasseinndelingen i Unionsmarathon var ny i 2014. Endringene er gjort for å ivareta rettferdige konkurranseforhold for de yngre løperne. Klasseinndelingen viser også arrangørens anbefalinger i forhold til nedre aldersgrense på de ulike løpene.

Maraton: H/D 18-22, 23-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65+

Halvmaraton: H/D 16-17, 18-22, 23-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65+

10km: H/D 12-13, 14-15, 16-17, 18-22, 23-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65+

På 10km har vi også trimklasse uten tidtagning for de som vil småjogge eller gå.

Barneløp: Ingen klasser. Barna velger selv om de vil løpe 400m, 1km, 2km eller 4km. Lik premiering